THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

  CÔNG TY TNHH NASCA

  • Địa chỉ: Số 32 - 38 Phạm Thị Uẩn, Phường 3, Thành Phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
  • Mã Số Thuế: 1402084234
  • Ngày Cấp: 1/12/2017
  • Nơi Cấp: Đồng Tháp